Projektid

2020

Lühilaagrid Pivarootsis 2020

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku mõjude leevendamiseks viiakse läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi abil ning eriolukorra toetuse kaudu 5 lühilaagrit, kokku 20 laagripäeva, 244le noorele vanuses 7 – 19 eluaastat. Lühilaagrid toimuvad Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuse noortelaagris ajavahemikus 19. juuli – 5. august 2020. Kriisitoetuse teemaks on “Terve Eesti suvi”. Antud meetmest saavad toetust ja osaleda […]

2020

Töömalev Remnikus 2020

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku mõjude leevendamiseks korraldatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi abil ning eriolukorra toetuse kaudu ööbimisega töömaleva Alutaguse 12 noorele koostöös Alutaguse valla ja Alutaguse Huvi- ning Noortekeskusega. Töömalevas tehakse heakorratöid Remniku õppe- ja puhkekeskuses. Malevlased koos Remniku Noortelaagri laagrilistega saavad osaleda õhtustel ühisüritustel, koosviibimistel ja konkurssidel.  Maleva ajal toimub ühel päeval ekskursioon ning […]

2020

Lühilaager Remnikus 2020

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku mõjude leevendamiseks korraldatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi abil ning eriolukorra toetuse kaudu lühilaager 220 noorele vanuses 8 – 15 eluaastat. Suvelaager toimub Remniku Noortelaagris ajavahemikus 12.-16. august 2020. Tervistava suvepuhkuse sisuga lühilaager on suunatud solidaarsuse ja tolerantsuse suurendamisele, pakkudes Tallinna linna ja Alutaguse valla perede noortele spordi ning muusika sisuga laagrivahetust. […]

2019

Päikeselaager 2019

Projekti lühikokkuvõte: 8- päevane laagriprogramm on suunatud solidaarsuse ja tolerantsuse suurendamisele, pakkudes Tallinna lastega peredele linnaosade lastekaitsetalituse kaudu laagriprogrammi Remniku Noortelaagris perioodil 12.-19.08.2019. Kokku osaleb laagriprogrammis 220 noort Tallinnast, vanuses 7-14.a. 8-päevases programmis osaleb meeskonnas 23 vastavat kutsetunnistust omavat spetsialisti (kasvataja, med. töötaja, psühholoog jne) ning vabatahtlikku.

2019

Töösuvi 2019

Alutagusel, Peipsi järve kaldal Remniku Noortelaagris sisustavad Peipsiääre valla noored oma aega töömalevaga. Töömalev toimub perioodil 28. juuni- 18. juuli 2019. Kokku 20 noort. Kogemused rikastavad ja oskused sisendavad enesekindlust ning aitavad karjääris edasi liikuda. Töö suvisel koolivaheajal ja meeskonnavaim kokku on pulsikell, mida iga noor tundma peaks. Noor saab töökogemuse, õpib tundma töösuhteid ja […]