Projektid

2022

Projekt „Peipsi järve jälgedes“

Remniku Noortelaagris osalejatele tutvustatakse Peipsi järv elukeskkonda, kalandust ja kalastustraditsioone eesti ja vene keeles. Tegevuste kaudu suureneb laste, vanuses 7-14, huvitatus ja arusaam järve ning Peipsi järvega seotud piirkonna, elu ja kalastustraditsioonide vastu. Projektis osaleb 800 last üle Eesti. Toimuvad õppepäevad Alutaguse rahvuspargi külastuskeskusesse. Kogemuslikes õpitubades antakse ülevaade kalaliikidest Peipsi järves ja räägitakse traditsioonidest kalapüügis […]

2022

Projekt „Laagrivahetused Remnikus Tallinna lastele 2022“

Projekti eesmärgiks on võimaldada Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele 179 lapsele vanuses 7-15 aastat osalemist soodustuste alusel arendavates ja tervistavates tegevustes. Remniku Noortelaagris korraldavates programmides käsitletavad teemad suurendavad laste ja rühmajuhtide, meeskonna silmaringi. Programmi sisu toetab ja soodustab keskkonnateadlikkuse kasvu, arusaamu Peipsi järve elukeskkonnas laiemalt.

2022

Projekt „Tugispetsialistid abiks laagritöös“

Projekti eesmärgiks on toetada ja tagada lapse areng, hakkamasaamine ning erisustega toetav toimetulek laagrikeskkonnas meeskonna professionaalsete teadmiste ning oskuste rakendamise kaudu. Sihtrühmaks on erinevate kogemustega (trauma, lahutus, eraldatud jne), diagnoosidega, erivajadustega lapsed Tallinna lastekaistevõrgustiku kaudu. Projektis osaleb 118 last vanuses kuni 14.a. Laagris osalejatele on tegevused läbi põimunud sotsiaalsete rollide täitmisega, milleks uue õppimine ja […]

2021

“Noorte tervistav ja arendav puhkus 2021”

Projekt „Noorte tervistav ja arendav puhkus 2021“  ja konkurss „Püsilaagrid 2021. aastal“ Kokku osales laagrivahetustes 2084 last üle vabariigi. Peamine sihtrühm on lapsed vanuses 7-13-eluaastat, kokku vanuseline osakaal üldarvus 84%. Lastekaitsevõrgustiku kaudu osales laagrivahetustes 43 % lastest ehk kohalike omavalituste ja hoolekande kaudu 894 last. Enam osalejaid on elukohana märkinud Tallinn ja Harjumaa, kokku üldosalusest […]

2021

Saue Noorte töömaleva välisvahetus Pivarootsis.

  Augustikuu viimasel nädalal toimus partnerluses Saue Noortekeskusega Pivarootsis 8-päevane töömaleva välisvahetus. Malevas osales kokku 22 noort. Noored töötasid ja tegid erinevad heakorra- ja haljastustöid. Noorte tööd ja toimetused Pivarootsis. Vaata Saue valla malevlased Pivarootsis.  

2021

Projekt „ Punase nina päev“

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonna algatusel kogutakse igal aastal toetusraha ostes punase klouninina. Klouninina ostja aitab koolivaheajal laagrisse lapsi, kes muidu ei pruugiks sinna pääseda. Pivarootsi Noortelaagris toimuvas laagrivahetuses osales 10 last soodustusega. Võrgustikupartner Rapla Vallavalitsus. Vaata 1. juuni Punase nina päev

2021

Projekt „Remniku õppe- ja puhkekeskus katusealuse terrassi ehitamine“

Projekt teostati Lastekaitse Liit algatusel ja realiseeriti Leader strateegia meede nr 2 „Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks turismisihtkohaks“ kaudu. Ehitati katusealune terrass ja sellega loodi juurde lisandväärtust puhkekeskuse / noortelaagri poolt pakutavatele teenustele, et korraldada territooriumil erineva sisuga vabaõhuüritusi ning koosviibimisi üheaegselt mitme grupi teenindamiseks.

2021

Keelelaager “Aktiivne eestlane!”

Koostöös organisatsiooniga B-Lingua Koolitused OÜ toimus lastele vanuses 7-13 aastat. Keeleõppe programmi läviviimise kohaks oli Remniku õppe- ja puhkekeskus,kus oli loodud võimalused valikuteks ja tegevuste korraldamiseks. Programm „Aktiivne eestlane!“ lisaks eesti keele õppele sisaldas suhtlust ja keelepraktikat ka teiste laagrilistega! Ja muidugi ranna- ja veetegevused! Laagri kirjeldus Keelelaager Vaata KeeleCamp 2021  

2021

Poistekooride Laager 2021

Eesti Meestelaulu Selts korraldas kolme päevase suvelõpu sportliku laagriprogrammi laulupoistele Remniku õppe- ja puhkekeskuses. Kokku osales 123 laulupoissi kaheksast poistekoorist. Vaata Poistekooride laager 2021

2021

Töömalev Alutaguse noortega

Koostöös  Alutaguse Noortekeskuse ja piirkonna noortega teostati töömalev abiks Remniku Noortelaagri korrastamiseks. Noorterühm töötas nädalavahetustel heakorrastustöödel Remnikus perioodil mai – juuni. Oli sisukas ja tore ettevõtmine ning jätkame koostööd noorte ettevalmistuseks ja kogemuste saamiseks ka edaspidi. Noored omandasid töövõtteid ja oskusi, said juurde teadmisi tööohutusest, töölepingutest ja seadusandlusest laiemalt. Oli rikastav kogemus kõikidele!