Projektid

2020

Lühilaagrid Pivarootsis 2020

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku mõjude leevendamiseks viiakse läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi abil ning eriolukorra toetuse kaudu 5 lühilaagrit, kokku 20 laagripäeva, 244le noorele vanuses 7–19-eluaastat. Lühilaagrid toimuvad Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuse noortelaagris ajavahemikus 19. juuli – 5. august 2020. Kriisitoetuse teemaks on “Terve Eesti suvi”. Antud meetmest saavad toetust ja osaleda noored Türi, Tõrva […]

2020

Töömalev Remnikus 2020

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku mõjude leevendamiseks korraldatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi abil ning eriolukorra toetuse kaudu ööbimisega töömaleva Alutaguse 12 noorele koostöös Alutaguse valla ja Alutaguse Huvi- ning Noortekeskusega. Töömalevas tehakse heakorratöid Remniku õppe- ja puhkekeskuses. Malevlased koos Remniku Noortelaagri laagrilistega saavad osaleda õhtustel ühisüritustel, koosviibimistel ja konkurssidel.  Maleva ajal toimub ühel päeval ekskursioon ning […]

2020

Lühilaager Remnikus 2020

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku mõjude leevendamiseks korraldatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi abil ning eriolukorra toetuse kaudu lühilaager 220 noorele vanuses 8-15- eluaastat. Suvelaager toimub Remniku Noortelaagris ajavahemikus 12.-16. august 2020. Tervistava suvepuhkuse sisuga lühilaager on suunatud solidaarsuse ja tolerantsuse suurendamisele, pakkudes Tallinna linna ja Alutaguse valla perede noortele spordi ning muusika sisuga laagrivahetust. Laagri teemaks […]