Projektid

2024

Projekt „Lapsed Tallinnast suveks Remnikusse“

Projekti esitamisega taotletakse bussitranspordi korraldamist 231 lapsele osalemiseks laagriprogrammides Remnikus „Sõpruse suvi 2023“. Laagriprogrammid toimusid Remniku Noortelaagris perioodil 16. juuni kuni 19. august 2023. Transpordi korraldamine on Tallinna lastekaitsevõrgustiku kaudu osalevatele lastele vanuses 7-14 aastat sõiduks suvelaagri kohta ja tagasi.  Projektiga hõlmati Tallinna linna lastekaitsetalituste kaudu perede võrgustiku perede lapsed, kes osalevad eelbroneeringute alusel ja […]

2024

Projekt „Erisusega last toetav mudel laagrikeskkonnas“

Meeskonna häälestatus ja meeskonda tööks  ettevalmistus kursus toimus mudeli „Erisusega last toetav mudel laagrikeskkonnas“ juurutamiseks Koostöös partneritega Soomest. Eesmärk on lapse hakkamasaamise toetamine laagritingimustes ning lapse arengu toetamine oskusmeeskonnaga kokkulepitud metoodiliste töövõtete kaudu st. hoida meeskonna motivatsiooni ja parandada rühmajuhtide oskust kindlate töövõtete kasutamiseks jne. Toimusid kursused ja lisaks 2- päevane motivatsioonipäev (20.- 22. 01. […]

2024

Töömalev 2023 koos Alutaguse ja Saue valla noortega

Korraldati noorte töömalevad Remnikus partnerluses Mäetaguse Noortekeskusega ja töömalev noortele Pivaroostsi koostöös Saue Noortekeskusega. Malevat korraldas ja organiseeris OÜ oma vahenditega.  Tööd pakuti ja hooajal juhendati noori, kes töötasid Laagrikeskusetes. Peamised tööd olid  seotud ruumide koristusega, haljastusega, tööga väliobjektidel, tegevusvahendite hooldamisega. Õhtused ajad töömalevas olid noorte endi jaoks: laagrisärgi valmistamine; lõkkeõhtud vorstid küpsetamisega jne Mängiti […]

2024

Projekt „Laagrivahetused 2023 soodustusega Tallinna lastele“

Kokku osales Pivarootsi- ja Remniku laagrikeskuste programmides soodustusega Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna 639 last/ noort vanuses 7-16 . Remniku laagriprogrammide teema oli 2023. aastal „Sõpruse suvi“. Meie taotluseks oli, et heades ja toetavates sõprussuhetega laagrikeskkonnas õpime üksteisega paremini arvestama, mis kõikidele on väga suure väärtusega. Tagasiside ka selgus, et see ka igati õnnestus. Toetus eraldati […]

2024

Projekt „Noorte tervistav ja arendav puhkus 2023“

Kokku osales 2023.a. laagrivahetustes 1928 last, nendest soodustusega laagrikohtade alusel 827 last ja soodustuseta laagrikohtade alusel 1101 last. Soodustusega laagrikohad on mõeldud broneerimiseks eelkõige kohalikele omavalitsustele või omavalitsusüksustele ja on suunatud (hariduslike) erivajadustega või vähemate võimalustega noortele. Pivarootsi- ja Remniku laagrikeskuste näitel osales lapsi vanuses 7- 16.a. laagrivahetustest : –           2023.a. Remniku Noortelaagri näitel 1405 […]

2022

Projekt „Peipsi järve jälgedes“

Remniku Noortelaagris osalejatele tutvustatakse Peipsi järv elukeskkonda, kalandust ja kalastustraditsioone eesti ja vene keeles. Tegevuste kaudu suureneb laste, vanuses 7-14, huvitatus ja arusaam järve ning Peipsi järvega seotud piirkonna, elu ja kalastustraditsioonide vastu. Projektis osaleb 800 last üle Eesti. Toimuvad õppepäevad Alutaguse rahvuspargi külastuskeskusesse. Kogemuslikes õpitubades antakse ülevaade kalaliikidest Peipsi järves ja räägitakse traditsioonidest kalapüügis […]

2022

Projekt „Laagrivahetused Remnikus Tallinna lastele 2022“

Projekti eesmärgiks on võimaldada Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele 179 lapsele vanuses 7-15 aastat osalemist soodustuste alusel arendavates ja tervistavates tegevustes. Remniku Noortelaagris korraldavates programmides käsitletavad teemad suurendavad laste ja rühmajuhtide, meeskonna silmaringi. Programmi sisu toetab ja soodustab keskkonnateadlikkuse kasvu, arusaamu Peipsi järve elukeskkonnas laiemalt.

2022

Projekt „Tugispetsialistid abiks laagritöös“

Projekti eesmärgiks on toetada ja tagada lapse areng, hakkamasaamine ning erisustega toetav toimetulek laagrikeskkonnas meeskonna professionaalsete teadmiste ning oskuste rakendamise kaudu. Sihtrühmaks on erinevate kogemustega (trauma, lahutus, eraldatud jne), diagnoosidega, erivajadustega lapsed Tallinna lastekaistevõrgustiku kaudu. Projektis osaleb 118 last vanuses kuni 14.a. Laagris osalejatele on tegevused läbi põimunud sotsiaalsete rollide täitmisega, milleks uue õppimine ja […]

2021

Projekt „ Punase nina päev“

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonna algatusel kogutakse igal aastal toetusraha ostes punase klouninina. Klouninina ostja aitab koolivaheajal laagrisse lapsi, kes muidu ei pruugiks sinna pääseda. Pivarootsi Noortelaagris toimuvas laagrivahetuses osales 10 last soodustusega. Võrgustikupartner Rapla Vallavalitsus. Vaata 1. juuni Punase nina päev

2021

Projekt „Remniku õppe- ja puhkekeskus katusealuse terrassi ehitamine“

Projekt teostati Lastekaitse Liit algatusel ja realiseeriti Leader strateegia meede nr 2 „Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks turismisihtkohaks“ kaudu. Ehitati katusealune terrass ja sellega loodi juurde lisandväärtust puhkekeskuse / noortelaagri poolt pakutavatele teenustele, et korraldada territooriumil erineva sisuga vabaõhuüritusi ning koosviibimisi üheaegselt mitme grupi teenindamiseks.