Projektid

2018

Päikeselaager 2018

MTÜ Tallinn Reval Rotary Klubi, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Eesti Noorsootöö Keskus

Projekti sisu lühikokkuvõte: Tegevus on suunatud solidaarsuse ja tolerantsuse suurendamisele, pakkudes Tallinna vaesuses ja sotsiaalselt haavatavate perede lastele programmi laagrimeetodil. Leevendatakse vaesusest ja erisustest tingitud riskide mõju 220 lapsele, vanuses 7-14.a. Sihtrühma valik toimub Tallinna 8 linnaosa lastekaitsetalituse kaudu. 8 päevases programmis osaleb meeskonnas 23 vastavat tunnistust omavat spetsialisti (kasvataja, med. töötaja, psühholoog jne) ja […]

2018

Ülekaaluliste laste laagriprogramm Remnikus 2018

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond, Eesti Noorsootöö Keskus

Ülekaalulisus ja selle raskeim vorm, rasvumine, mõjutab peaaegu kõikide lapse organite talitlust, sh vaimset tervist ¾-l lastest, ülekaalulisus jääb püsima täiskasvanueani, põhjustades südamehaigusi, diabeeti, liigesehaigusi jpm. Traditsiooniline meditsiin ja populatsioonile suunatud teavituskampaaniad ei ole suutnud peatada laste ülekaalulisuse/rasvumise tõusu vabariigis, sest viimase 20 aastaga on selle sagedus ligi kolm korda tõusnud. Edukaks on osutunud Eesti […]

2018

Lõimumise programmid „Seiklus“ 2018

Integratsiooni Sihtasutus

Sissejuhatus: Projekt „Lõimumise programmid „Seiklus““ lähtub Integratsiooni Sihtasutuse ning Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi vahelisest  kokkuleppest ning Integratsiooni Sihtasutuse 2018. aasta tegevuskavast. Lastekaitse Liidu Remniku noortelaagri kahes programmis osaleb 2018. aastal üle 400 lapse (vanuses 7-14 eluaastat) erinevatest omavalitsustest lastekaitsevõrgustiku kaudu. 50% osalejatest on lapsed, kes kodu- või emakeelena ei kõnele eesti keelt.  Sihtrühma lapsed koonduvad laagriprogrammidesse […]

2018

Töösuvi 2018

Alutagusel, Peipsi kaldal Remniku õppe- ja puhkekeskuses veedavad noored töösuve. Kogemused rikastavad ja oskused sisendavad enesekindlust ning aitavad karjääris edasi liikuda. Töö suvisel koolvaheajal ja meeskonnavaim kokku on pulsikell, mida iga noor tundma peaks. Noor saab esimese lepingulise töökogemuse, õpib tundma töösuhteid ja -keskkonda ning omandab karjääri planeerimiseks vajalikke teadmisi. Samuti jääb noorele aega osaleda põnevates ühistegevustes. Eesti […]