Projektid

2018

Päikeselaager 2018

  Strateegiline partner:                                   MTÜ Tallinn Reval Rotary Klubi, http://paikeselaager.ee/ Koostööpartnerid:                                         Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Eesti Noorsootöö Keskus   Projekti sisu lühikokkuvõte: Tegevus on suunatud solidaarsuse ja tolerantsuse suurendamisele, pakkudes Tallinna vaesuses ja sotsiaalselt haavatavate perede lastele programmi laagrimeetodil. Leevendatakse vaesuse ja erisustest tingitud riskide mõju 220 lapsele, vanuses 7-14.a. Sihtrühma valik toimub Tallinna 8 […]

2018

Ülekaaluliste laste laagriprogramm Remnikus 2018

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond, Eesti Noorsootöö Keskus

Ülekaalulisus ja selle raskeim vorm, rasvumine , mõjutab peaaegu kõikide lapse organite talitlust, sh vaimset tervist ¾-l lastest , ülekaalulisus jääb püsima täiskasvanueani, põhjustades südamehaigusi, diabeeti , liigesehaigusi jpm. Traditsioonilise meditsiin ja populatsioonile suunatud teavituskampaaniad ei ole suutnud peatada laste ülekaalulisuse /rasvumise tõusu vabariigis, sest viimase 20 aastaga on selle sagedus ligi kolm korda tõusnud. […]

2018

Lõimumise programmid „Seiklus“ 2018

Integratsiooni Sihtasutus

Sissejuhatus: projekt „Lõimumise programmid „Seiklus““ lähtub Integratsiooni Sihtasutuse ning Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi vahelisest  kokkuleppest ning Integratsiooni Sihtasutuse 2018. aasta tegevuskavast. Üldeesmärk: toetada erineva sotsiaalse ja haridusliku taustaga laste pädevuste kasvu ning  parandada toimetulekuoskusi hakkamasaamiseks Eesti ühiskonnas. Lastekaitse Liidu Remniku noortelaagi 2 programmis 2018.a. osaleb üle 400 lapse (vanuses 7.- 14. eluaastat) erinevatest omavalitustest lastekaistevõrgustiku kaudu […]

2018

Töösuvi 2018

Alutaguse, Peipsiääre noorte töösuvi 2018 Remniku õppe- ja puhkekeskuses. Kogemused rikastavad omandatud ja oskused sisendavad enesekindlust ning aitavad karjääris edasi liikuda. Töö suvisel koolvaheajal ja meeskonnavaim kokku on pulsikell, mida iga noor suvevaheajal tundma peaks. Noor saab esimese lepingulise töökogemuse, õpib tundma töösuhete ja -keskkonna ning karjääriplaneerimisega seotud teadmisi ja saab osa põnevatest ühistegevustest. Eesti […]