Projektid

2021

“Noorte tervistav ja arendav puhkus 2021”

Projekt „Noorte tervistav ja arendav puhkus 2021“  ja konkurss „Püsilaagrid 2021. aastal“ Kokku osales laagrivahetustes 2084 last üle vabariigi. Peamine sihtrühm on lapsed vanuses 7-13-eluaastat, kokku vanuseline osakaal üldarvus 84%. Lastekaitsevõrgustiku kaudu osales laagrivahetustes 43 % lastest ehk kohalike omavalituste ja hoolekande kaudu 894 last. Enam osalejaid on elukohana märkinud Tallinn ja Harjumaa, kokku üldosalusest […]

2021

Saue Noorte töömaleva välisvahetus Pivarootsis.

  Augustikuu viimasel nädalal toimus partnerluses Saue Noortekeskusega Pivarootsis 8-päevane töömaleva välisvahetus. Malevas osales kokku 22 noort. Noored töötasid ja tegid erinevad heakorra- ja haljastustöid. Noorte tööd ja toimetused Pivarootsis. Vaata Saue valla malevlased Pivarootsis.  

2021

Projekt „ Punase nina päev“

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonna algatusel kogutakse igal aastal toetusraha ostes punase klouninina. Klouninina ostja aitab koolivaheajal laagrisse lapsi, kes muidu ei pruugiks sinna pääseda. Pivarootsi Noortelaagris toimuvas laagrivahetuses osales 10 last soodustusega. Võrgustikupartner Rapla Vallavalitsus. Vaata 1. juuni Punase nina päev

2021

Projekt „Remniku õppe- ja puhkekeskus katusealuse terrassi ehitamine“

Projekt teostati Lastekaitse Liit algatusel ja realiseeriti Leader strateegia meede nr 2 „Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks turismisihtkohaks“ kaudu. Ehitati katusealune terrass ja sellega loodi juurde lisandväärtust puhkekeskuse / noortelaagri poolt pakutavatele teenustele, et korraldada territooriumil erineva sisuga vabaõhuüritusi ning koosviibimisi üheaegselt mitme grupi teenindamiseks.

2021

Keelelaager “Aktiivne eestlane!”

Koostöös organisatsiooniga B-Lingua Koolitused OÜ toimus lastele vanuses 7-13 aastat. Keeleõppe programmi läviviimise kohaks oli Remniku õppe- ja puhkekeskus,kus oli loodud võimalused valikuteks ja tegevuste korraldamiseks. Programm „Aktiivne eestlane!“ lisaks eesti keele õppele sisaldas suhtlust ja keelepraktikat ka teiste laagrilistega! Ja muidugi ranna- ja veetegevused! Laagri kirjeldus Keelelaager Vaata KeeleCamp 2021  

2021

Poistekooride Laager 2021

Eesti Meestelaulu Selts korraldas kolme päevase suvelõpu sportliku laagriprogrammi laulupoistele Remniku õppe- ja puhkekeskuses. Kokku osales 123 laulupoissi kaheksast poistekoorist. Vaata Poistekooride laager 2021

2021

Töömalev Alutaguse noortega

Koostöös  Alutaguse Noortekeskuse ja piirkonna noortega teostati töömalev abiks Remniku Noortelaagri korrastamiseks. Noorterühm töötas nädalavahetustel heakorrastustöödel Remnikus perioodil mai – juuni. Oli sisukas ja tore ettevõtmine ning jätkame koostööd noorte ettevalmistuseks ja kogemuste saamiseks ka edaspidi. Noored omandasid töövõtteid ja oskusi, said juurde teadmisi tööohutusest, töölepingutest ja seadusandlusest laiemalt. Oli rikastav kogemus kõikidele!

2021

Merelaager Pivarootsis 2021

Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses korraldati 5.-10.07.2021 meretemaatiline laagrivahetus “Kalarand.” Programmi eesmärk oli kalanduse ja merenduse propageerimine ja selle traditsioonide tutvustamine 70 noorele vanuses  7-15-aastast. Laagrivahetuse jooksul korraldati piirkonnas kalanduse ja merendusega seotud tegevusi. Läbiviidud õpitoad: Loodushariduslik õppeprogramm “Jäljed mered“; Mereohutuse päev; Rannakalandus, vanad ja kaasaegsed püügivahendid; Liivi lahe kalastik. Läbiviidud töötoad: Külmkapimagnet; Mereteemaline klaasvitraaž ja […]

2020

Lühilaagrid Pivarootsis 2020

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku mõjude leevendamiseks viiakse läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi abil ning eriolukorra toetuse kaudu 5 lühilaagrit, kokku 20 laagripäeva, 244le noorele vanuses 7–19-eluaastat. Lühilaagrid toimuvad Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuse noortelaagris ajavahemikus 19. juuli – 5. august 2020. Kriisitoetuse teemaks on “Terve Eesti suvi”. Antud meetmest saavad toetust ja osaleda noored Türi, Tõrva […]

2020

Töömalev Remnikus 2020

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku mõjude leevendamiseks korraldatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi abil ning eriolukorra toetuse kaudu ööbimisega töömaleva Alutaguse 12 noorele koostöös Alutaguse valla ja Alutaguse Huvi- ning Noortekeskusega. Töömalevas tehakse heakorratöid Remniku õppe- ja puhkekeskuses. Malevlased koos Remniku Noortelaagri laagrilistega saavad osaleda õhtustel ühisüritustel, koosviibimistel ja konkurssidel.  Maleva ajal toimub ühel päeval ekskursioon ning […]