Projekt „Tugispetsialistid abiks laagritöös“

Projekti eesmärgiks on toetada ja tagada lapse areng, hakkamasaamine ning erisustega toetav toimetulek laagrikeskkonnas meeskonna professionaalsete teadmiste ning oskuste rakendamise kaudu. Sihtrühmaks on erinevate kogemustega (trauma, lahutus, eraldatud jne), diagnoosidega, erivajadustega lapsed Tallinna lastekaistevõrgustiku kaudu. Projektis osaleb 118 last vanuses kuni 14.a. Laagris osalejatele on tegevused läbi põimunud sotsiaalsete rollide täitmisega, milleks uue õppimine ja kogemuste saamine on hindamatu. Laps saab tegevuste kaudu kogeda edutunnet, positiivseid elamusi, mõista inimlikke väärtusi ja kokkulepete olulisust ühise laagrielu ajal.

Koostööpartnerid