Vabad töökohad

Remniku noortelaager otsib suveks:

laagrikasvatajaid
praktikante/vabatahtlikke
seiklusjuhendajaid
kultuurikorraldajaid

Löö kaasa Remniku noortelaagri vahetustes, kasuta omandatud ja õpitut teadmisi ning täienda ennast uute kogemustega. Meie eesmärk on toetada laagriprogrammide kaudu noore mitmekülgset arengut, loovust ja sotsiaalseid oskusi, toetada omaalgatusi ja -osalust tegevustes.  Just Sinul on väga hea võimalus meeskonnaliikmena panustada noorte suve ja laagriprogrammide õnnestumisse!

2018. aasta suvel korraldame Remniku noortelaagris viis 8-päevast laagriprogrammi, kust võtavad osa 7-14aastased noored üle Eesti peamiselt lastekaitsevõrgustiku kaudu. Igas vahetuses on 110 – 220 noort, kelle suhtluskeelteks on nii eesti kui ka vene keel.

Programmid toimuvad Remnikus järgnevatel aegadel:

28.06 – 05.07 laagriprogramm „Seiklus!“

18.07 – 25.07 laagriprogramm „Seiklus!“

27.07 – 03.08 laagriprogramm „Päikeselaager“

06.08 – 13.08 laagriprogramm „Seiklus!“

17.08 – 24.08 laagriprogramm „Seiklus!“

Täpsem teave

Annika Silde
Lastekaitse Liidu lastelaagrid programmijuht
Telefon:+ 372 517 1045
E-post: annika@laagrid.eu