Merelaager Pivarootsis 2021

Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses korraldati 5.-10.07.2021 meretemaatiline laagrivahetus “Kalarand.”
Programmi eesmärk oli kalanduse ja merenduse propageerimine ja selle traditsioonide tutvustamine 70 noorele vanuses  7-15-aastast.

Laagrivahetuse jooksul korraldati piirkonnas kalanduse ja merendusega seotud tegevusi.

Läbiviidud õpitoad: Loodushariduslik õppeprogramm “Jäljed mered“; Mereohutuse päev; Rannakalandus, vanad ja kaasaegsed püügivahendid; Liivi lahe kalastik.

Läbiviidud töötoad: Külmkapimagnet; Mereteemaline klaasvitraaž ja latern küünlale; Võtmehoidja ja seinapilt;  Mereteemalise koomiksi joonistamine ja meresõlmed.

Laagriprogrammis osalejatel suurenes teoreetilise ja praktilise õppe abil teadlikkus mere- ja keskkonnahoiust ning rannakalandusest.

Programmi toetas MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts  ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.