Abikokk

Peamised ülesanded:

 • Toidu oskuslik ja nõuetekohane valmistamine sh. töövahendite korrashoid ja puhtuse tagamine;
 • hügieeninõutetest kinnipidamine;
 • töötamine peakoka alluvuses perioodil 14. juuni- 20. august;
 • klientide teenindamise tagamine tellimusest lähtuvalt.

Ootused:

 • Toitlustusalane eriharidus ja eelnev töökogemus;
 • teadmised noorte tervisekasvatuse ja toitumisharjumuste ning hoiakute osas;
 • ausus ja kohusetundlikus;
 • korrektsus, vastutustundlikus;
 • eesti-ja vene keele oskus suhtlemistasemel.

Kasuks tuleb:

 • soov panustada ja osaleda mitmes laagrivahetuses;
 • suhtled nii eesti kui ka vene keeles;
 • omad teadmisi ja oskusi huvitegevuse korraldamiseks ning juhendmiseks (näiteks pillimäng, meisterdamine, matkamine jm).

Organisatsiooni poolt:

 • Tööülesannete täitmise ajal ülalpidamine Remniku õppe- ja puhkekeskuses Käsundiandja poolt;
 • instrueerimine ja vajadusel juhendamine mehhanismide kasutamiseks;
 • tööks kaasaegsed töövahendis ja toetav töökeskkonda;
 • töötamine graafiku alusel käsunduslepingust lähtuvalt;
 • päevatasu teenuse osutamise alusel 36 eur/ päev (Brutopalk).

Muu:

 • Ülesannete täitmiseks vajalik tõend kehtivast tervisekontrollist.

Remniku Noortelaager asub Ida-Virumaal Alutaguse vallas Remniku külas.

Tegevusluba nr. 204HTM (10.12.2014).

Täpsem teave

Alar Tamm
Telefon:+ 372 508 6656
E-post: alar@laagrid.eu