Soovitused

Laagrikool: Ületame suhlemiseks keeleparjääre

https://www.facebook.com/groups/499433070415587/

Laagrikool toimus Narva Kreenholmi Gümnaasiumi ja Jüri Gümnaasiumi lõiminguprojekti raames.

18.09-1.11.2017.a toimus laagrikooli meetodil lõiminguprojekt, kus osales kaks kooli, Narva Kreenholmi Gümnaasium ja Jüri Gümnaasium. Kaasatud oli kokku 36 õpilast vanuses 16-18 aastat. Lisaks õpilastele osales 4 õpetajat, kaks kummastki koolist: Läbiviimisele aitasid kaasa mõlema kooli teised õpilased ja õpetajad. Peamisteks eesmärkideks oli keelebarjääri ületamine, eelkõige arendati keelelist pädevust, sotsiaalset pädevust (koostöö ja meeskonnatööoskus) ning ettevõtlikkust. Narva ja Jüri õpilased töötasid rühmades erinevate ühiste ülesannete kallal, osalesid mängudes ja võistlustes, käisid ekskursioonil, veetsid koos vaba aega. Ellujäämisõpetus öises metsas eriti ühendas noori, pani neid koostööd tegema, õpetas paremini mõistma ja aitama teineteist ning arvestama teistega. Suhtlemine tegelikes elulistes situatsioonides on hindamatu kogemus, mis aitas omandada keelisi ja kultuurilisi teadmisi-oskusi.
Koht. Remniku õppe- ja puhkekeskuses olid olemas mitmed vahendid nagu pallid jm spordivarustus, spordiväljakud vaba aja veetmiseks ja projekti tegevuste läbiviimiseks (pingid, saalid, helitehnika). Asukoht oli äärmiselt soodne ja põneva ümbrusega.

Lühikokkuvõtte koostasid
Eva Viidemann (Jüri Gümnaasium, vene keele õpetaja)
Kristel Kook-Aljas (Jüri Gümnaasium, inglise keele õpetaja)
Alla Naidjonova (Narva Kreenholmi Gümnaasium, klassiõpetaja)
Svetlana Jekimova (Narva Kreenholmi Gümnaasium, eesti keele ja kirjanduse õpetaja)