Saue Noorte töömaleva välisvahetus Pivarootsis.

 

Augustikuu viimasel nädalal toimus partnerluses Saue Noortekeskusega Pivarootsis 8-päevane töömaleva välisvahetus. Malevas osales kokku 22 noort. Noored töötasid ja tegid erinevad heakorra- ja haljastustöid. Noorte tööd ja toimetused Pivarootsis. Vaata Saue valla malevlased Pivarootsis.