Päikeselaager 2018

Projekti sisu lühikokkuvõte:

Tegevus on suunatud solidaarsuse ja tolerantsuse suurendamisele, pakkudes Tallinna vaesuses ja sotsiaalselt haavatavate perede lastele programmi laagrimeetodil. Leevendatakse vaesusest ja erisustest tingitud riskide mõju 220 lapsele, vanuses 7-14.a. Sihtrühma valik toimub Tallinna 8 linnaosa lastekaitsetalituse kaudu. 8 päevases programmis osaleb meeskonnas 23 vastavat tunnistust omavat spetsialisti (kasvataja, med. töötaja, psühholoog jne) ja 14 vabatahtliku. MTÜ Tallinn Reval Rotary Klubi sisustab laagriprogrammi ja kogub rahalisi vahendeid organisatsiooni poolt loodud heategevusprogrammi kaudu. Osalejatele on laagriprogrammist osavõtt tasuta tänu mitmekülgsele koostööle.

 

Projektijuhid:

Annika Silde, Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ

Jana Einard, MTÜ Tallinn Reval Rotary Klubi

05.02.2018 - 03.09.2018

Projekti rahastaja

MTÜ Tallinn Reval Rotary Klubi, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Eesti Noorsootöö Keskus