“Noorte tervistav ja arendav puhkus 2021”

Projekt „Noorte tervistav ja arendav puhkus 2021“  ja konkurss „Püsilaagrid 2021. aastal“
Kokku osales laagrivahetustes 2084 last üle vabariigi. Peamine sihtrühm on lapsed vanuses 7-13-eluaastat, kokku vanuseline osakaal üldarvus 84%. Lastekaitsevõrgustiku kaudu osales laagrivahetustes 43 % lastest ehk kohalike omavalituste ja hoolekande kaudu 894 last. Enam osalejaid on elukohana märkinud Tallinn ja Harjumaa, kokku üldosalusest moodustab 55%. Juhtiv koostööpartner Haridus- ja Noorteamet, Haridus- ja Teadusministeerium. Lapsed osalesid kokku 12 maakonnast ja koostöövõrgustikus kokku 37 omavalitust ja 14 organisatsiooni (SOS Lasteküla, asenduskodude, laste hoole ja hoolekandega seotud võrgustik)