Lõimumise programmid „Seiklus“ 2018

Sissejuhatus:

Projekt „Lõimumise programmid „Seiklus““ lähtub Integratsiooni Sihtasutuse ning Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi vahelisest  kokkuleppest ning Integratsiooni Sihtasutuse 2018. aasta tegevuskavast.

Lastekaitse Liidu Remniku noortelaagri kahes programmis osaleb 2018. aastal üle 400 lapse (vanuses 7-14 eluaastat) erinevatest omavalitsustest lastekaitsevõrgustiku kaudu. 50% osalejatest on lapsed, kes kodu- või emakeelena ei kõnele eesti keelt.  Sihtrühma lapsed koonduvad laagriprogrammidesse erinevatest maakondades: ca 33% Ida- Virumaa, 33% Harjumaa/ Põhja- Eesti ja ca 33% muud piirkonnad. Laagriprogrammid toimuvad 18.-25. juuli 2018 ja 6.-13. august 2018.

Sisu:

Kahes laagriprogrammis rakendatakse koostöös Seiklusring OÜ spetsialistidega  meeskonnatöö võtteid lõimumiseks seiklusmetoodikast lähtuvalt, kus eesmärk on laste ühistegevused seikluspäevade plaanist lähtuvalt,  suhtlus ja juhendajate valmidus, oskused suhtluse kujundamiseks igapäevaseks.  Individuaalsed- ja rühmategevused arendavad osalejates koostööd, suhtlemist, pakuvad rõõmu, uusi teadmisi ja oskusi.  Lastel on võimalus suhelda tegevuste raames. Programm toimub eesti keeleruumi keskkonnas, mille kaudu toetame venekeelsete laste eesti keele harjutamist ja kasutamist omavahelises suhtluses eelkõige. Laps õpib pidevalt tundma ennast, oma sotsiaalset mina ning areneb arusaam sellest, kes ja milline ta on. Osalejate areng on seotud ja läbi põimunud sotsiaalsete rollide täitmisega, milleks õppimine ja kogemuste saamine on hindamatu. Laps ootab tegevuste kaudu edutunnet, positiivse elamusi ja meeldejäävat kogemust.

Eeldatav mõju:

Lapsed on läbi ühistegevuste omandanud ja praktiseerinud eakaaslastega eesti keelt ning osalenud ise teostajatena, loojatena mitmekesistes tegevustes seotuna Eesti kultuuri ja väärtusruumiga. Lapsed on saanud juurde uusi sõpru, loodud suhteid ja lisandunud meeldivad eakaaslased. Lastel on kasvanud  usaldus kaaslaste ja täiskasvanute vastu tervikuna. Lapsed on olnud kaasatud osalemise kaudu. Õpitut ja kogetut kasutavad lapsed kindlasti koolis ja kodus ning sõprusringkondades.

juuli 2018 - august 2018

Projekti rahastaja

Integratsiooni Sihtasutus

Projekti eesmärk

Toetada erineva sotsiaalse ja haridusliku taustaga laste pädevuste kasvu ning parandada toimetulekut Eesti ühiskonnas.

Koostööpartnerid